کتاب مرجع WorldCat

James Irving Matray,file of Mo Truman State University Press,دانلود رایگان James Irving Matray,دانلود رایگان and the two Koreas,کتاب اورجینال Mo Truman State University Press,دانلود کتاب Northeast Asia and the legacy of Harry S Truman Japan,خرید فایل Northeast Asia and the legacy of Harry S Truman Japan,book list and the two Koreas

گت بلاگز Internet Teaching controversial issues : the case for critical thinking and mor / دانلود فایل

مشخصات کلی Teaching controversial issues : the case for critical thinking and moral commitment in the classroom

نویسنده کتاب (Author):

Nel Noddings; Laurie Brooksدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

New York, New York ; London, [England] : Teachers College Press, 2017. ©2017.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Critical thinking — Study and teaching.       Moral education.      

ژانر / فرم:Electronic books

اضافی فرمت فیزیکی:Print version:
Noddings, Nel.
Teaching controversial issues : the case for critical thinking and moral commitment in the classroom.
New York, New York ; London, [England] : Teachers College Press, c2017
ix, 181 pages
2016037393.

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Nel Noddings; Laurie Brooks Find more information about: Nel Noddings Laurie Brooks

شناسه شابک ISBN:9780807774885 080777488X

شناسه OCLC:979267646

جزئیات Description:1 online resource (193 pages)

مسئوليت Responsibility:Nel Noddings, Laurie Brooks.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: